+-

Lawan Thai in Patchogue closing

Lawan Authentic Thai restaurant in Patchogue on Jan.

Lawan Authentic Thai restaurant in Patchogue on Jan. 11, 2013. (Credit: Doug Young)