+-

Kumo Sushi Hibachi & Lounge opens in Bay Shore

Chirashi at Kumo Sushi Hibachi & Lounge in

Chirashi at Kumo Sushi Hibachi & Lounge in Bay Shore. (Undated) (Credit: Handout)